Home >>2016 12 issue list
XIN Wen-hui, HUA Deng-xin, CAO Zhong-lu, SONG Yue-hui, LI Shi-chun

2016 12 [1-8][Abstract](572)[pdf 1569KB](417)
CAO Xu-dong, LI Zhi-yuan

2016 12 [9-16][Abstract](449)[pdf 1048KB](377)
GUO Xin-xin1 , LU Hua-cai1 , CHEN Ya-hui2 , TIAN Li1

2016 12 [25-31][Abstract](296)[pdf 650KB](380)
TAI Liu-chen1 , LIN Ming-yao1 , LUO Hao2,3 , FU Xing-he1 , LIU kai1

2016 12 [32-41][Abstract](344)[pdf 1761KB](383)
HE Hong-lin, LIAO Yong-lin, LING Pu, Xiao Zhi-yong

2016 12 [42-50][Abstract](350)[pdf 1537KB](336)
TANG Hong-yu1,2 , ZHAO Wen-xiang2 , JIANG Qing-wang2

2016 12 [51-58][Abstract](354)
WANG Chao, HOU Yuan-long, WANG Li, GAO Qiang, HOU Run-min

2016 12 [74-81][Abstract](286)[pdf 1038KB](290)
 LI An-ping1,2 , LIU Guo-rong1,3

2016 12 [82-91][Abstract](308)[pdf 757KB](316)
ZHANG Chao, SUN Yan-chao, LI Chuan-jiang, MA Guang-fu

2016 12 [92-100][Abstract](272)[pdf 1418KB](269)
LIU Le1 , LI Zhi1 , FANG Yi-ming1,2 , LI Jian-xiong1

2016 12 [101-108][Abstract](323)[pdf 800KB](394)
 JIANG Jin-gang1,2 , LI Bin1 , ZHANG Yong-de1,2 , DU Hai-yan1,2 ,WANG Xiao-fei2 , XU Yong3


2016 12 [109-116][Abstract](264)[pdf 1194KB](326)