Home >>2016 11 issue list
 YAN Shi-jie1 , YAN Wei-hang2 , GAO Wen-zhong2

2016 11 [10-17][Abstract](162)[pdf 691KB](424)
SHI Tong-yu, WANG Da-zhi, SHI Song-ning, ZHENG Di, LI Zhao

2016 11 [18-24][Abstract](167)[pdf 439KB](480)
LIANG Yan-ping1 , WANG Ying1 , WANG Chen-guang1 , LI Cang-xue2 , ZHOU Le-tian2

2016 11 [25-31][Abstract](254)[pdf 613KB](511)
 SUN Yu-kun1 , YUAN Ye2 , HUANG Yong-hong2 , HU Wen-hong2 , XIANG Qian-wen2 , ZHOU Yun-hong1


2016 11 [32-39][Abstract](220)[pdf 705KB](466)
TONG Jun1 , QIAO Jiang1 , GUO Chang-yong2 , LIU Li-juan1 , ZHU Li-peng1

2016 11 [40-45][Abstract](243)[pdf 717KB](375)
 XING Zuo-xia1 , YAN Ning1 , XIAO Wan-qiu2 , LI Wei1

2016 11 [46-52][Abstract](192)[pdf 411KB](362)
HAN Yong-sen, LI Zhong-hua, ZHENG Huan, GUO Wen-min

2016 11 [53-60][Abstract](175)[pdf 523KB](336)
WANG Ming-yi, CAO Ji-wei, LI Li-yi, PAN Dong-hua, LIU Jia-xi

2016 11 [70-76][Abstract](251)[pdf 678KB](518)
TIAN Zhong-da, LI Shu-jiang, WANG Yan-hong

2016 11 [77-85][Abstract](214)[pdf 506KB](321)
ZHANG Hong-yang1 , LIANG Yue1 , BAN Xiao-jun1 , WU Fen2

2016 11 [86-91][Abstract](234)[pdf 316KB](538)
WANG Zhan-yu1 , LIU Guo-ping1,2

2016 11 [92-100][Abstract](184)[pdf 777KB](387)
BIN Guang-fu, ZENG Qiu-hong, WANG Gang, LI Xue-jun

2016 11 [101-106][Abstract](274)[pdf 418KB](399)
SUN He-xu1 , ZHANG Hou-sheng1,2 , JING Yan-wei1

2016 11 [107-116][Abstract](268)[pdf 820KB](603)