Home >>2014 11 issue list
 MA Qing-qing 1
GE Bao-minig 1
BI Da-qiang 2
LI Shuo 1

2014 11 [1-7][Abstract](424)[pdf 3003KB](436)
 MA Qing-qing 1
GE Bao-minig 1
BI Da-qiang 2
LI Shuo 1

2014 11 [1-7][Abstract](361)[pdf 3003KB](366)
WANG Xin-bo 1,2
BAI Bao-dong 1
YU Jiang-hua 1
CHEN De-zhi 1

2014 11 [8-14][Abstract](346)[pdf 1857KB](585)
 XIE Da,JIA Yu-jian, GU Yu-jie, AI Qian, JIN Zhi-jian,
GU Jie

2014 11 [15-20][Abstract](395)[pdf 1270KB](499)
 DENG Wen-lang,CHEN Yong-qi,GUO You-gui,YUAN Ting,JIANG Wei-long

2014 11 [21-28][Abstract](246)[pdf 1554KB](550)
 ZHAO Mei’ 1,2
ZOU Ji-bin 2
HAN Fu-jun 1
YANG Hong-yong 1
LIU Hui-xia 1

2014 11 [29-27][Abstract](683)[pdf 3451KB](423)
 LEI Mei-zhen 1
DAI Wen-zhan 2
XIA Yong-ming 1

2014 11 [45-50][Abstract](312)[pdf 1639KB](478)
 SUN Guan-qun 1
CAI Hui 1
NIU Zhi一jun 2
WANG Bin-rui 1

2014 11 [51-58][Abstract](266)[pdf 2202KB](411)
 CHEN Qiang 1,YANG Zhi-chao 1,ZHANG Jian-zhong,LU Gan-yun’,QI Jian-min

2014 11 [59-64][Abstract](220)[pdf 1472KB](717)
 SONG Wei-zhang 1,2
XING Fei-xiong 1, HE Jin 1,ZHONG Yan-ru 1
WANG Chun-hua 3,WANG Li-juan 1

2014 11 [65-71][Abstract](363)[pdf 2406KB](364)
 LU Yi-ping,PAN Qing-hui
SUN Xue-mei
HAN Jia-de

2014 11 [72-77][Abstract](472)[pdf 1197KB](518)
 WANG Fo-chi 1
YAN Kang 2
ZHANG Zhong-yuan 1
WANG Yan-ho 1
YANG Sheng-jie 1

2014 11 [78-83][Abstract](228)[pdf 1876KB](479)
 YANG Xing-wu 1
XU Ya一jun 2
XUE Hua 1

2014 11 [84-89][Abstract](332)[pdf 1598KB](588)
 YANG Zhen 1
WANG Yan 2
LIU Zhi-lin 1

2014 11 [90-96][Abstract](351)[pdf 1152KB](557)
 HUANG Xian-lin,PANG Hong-jun

2014 11 [97-105][Abstract](436)[pdf 1554KB](554)
 LIU Xiao-dong 1
GE Ling 1
FANG Wei 1
LIU Yan-fei 1,2

2014 11 [106-110][Abstract](238)[pdf 1455KB](724)