Home >>2013 09 issue list
 YANG Yi-fei;ZHU Huang-qiu;

2013 09 [1-7][Abstract](723)[pdf 1028KB](725)
 LI Hong;LUO Yu;HAN Bang-cheng;CHEN Yan-peng;

2013 09 [8-16][Abstract](741)[pdf 1652KB](804)
 DENG Jun;XIAO Yao;CHU Jin-wei;LI Li-cheng;HAO Yan-peng;LUO Xiao-long;

2013 09 [17-23][Abstract](625)[pdf 1072KB](644)
 LI Xu-chun;ZHANG Peng;ZHAO Fei

2013 09 [24-29][Abstract](810)[pdf 1056KB](741)
 MO Li-hong;QUAN Li;ZHU Xiao-yong;CHEN Yun-yun;QIU Hai-bing;LIU Xiu-fu;

2013 09 [30-35][Abstract](768)[pdf 1184KB](714)
 DING Shu-ye;LI Guan-nan;FENG Hai-jun;LI Yue-long;DENG Yan-qiu;

2013 09 [36-41][Abstract](608)[pdf 964KB](667)
 HAN Bang-cheng;WANG Peng;CHEN Yan-peng;

2013 09 [42-47][Abstract](785)[pdf 1056KB](764)
 WANG Bing-yuan;FENG Hui;

2013 09 [48-56][Abstract](882)[pdf 1582KB](798)
 HE Feng-you;WANG Cong-gang;CAO Xiao-dong;LI Hao;

2013 09 [57-62][Abstract](662)[pdf 1123KB](757)
 ZHOU Xiao-yan;LI Chen;QIU Zhi-jian;ZHANG Yue-jin;

2013 09 [63-72][Abstract](640)[pdf 1105KB](695)
 FAN Ming-di;LIN Hui;L Shuai-shuai;

2013 09 [73-78][Abstract](1002)[pdf 1151KB](773)
 WEN Jia-bin;TANG Yue;HE Jin-ze;HE Hai-bo;

2013 09 [79-85][Abstract](637)[pdf 1320KB](784)
 DU Chun-shui;WANG Sheng-fei;ZHANG Cheng-hui;

2013 09 [86-91][Abstract](721)[pdf 1197KB](662)
 ZHAO Nan-nan;LIU Wei-guo;ZHU Z Q;

2013 09 [92-98][Abstract](642)[pdf 1390KB](709)
 DI Bin;JIAN You-zong;

2013 09 [99-104][Abstract](740)[pdf 1032KB](705)
 FANG Yi-ming;SHI Sheng-li;LI Jian-xiong;LI Ye-hong;

2013 09 [105-110][Abstract](714)[pdf 688KB](767)
 YE Jin-hua;LI Di;YE Feng;

2013 09 [111-118][Abstract](520)[pdf 1451KB](598)