Home >>2018 06 issue list
 HUANG Song-tao1,2, GUO You-gui2, XU Lie1

2018 06 [1-10][Abstract](708)[pdf 4331KB](780)
  LI Zhe1,2, ZHENG Ling1,2, YANG Wei1,2, LI Yi-nong1, REN Yue1,2

2018 06 [11-21][Abstract](916)[pdf 5128KB](848)
  LUO Ci-yong,WANG Xiao-wei,SUN Jun

2018 06 [22-28][Abstract](282)[pdf 1529KB](708)
  XIN Peng1,2, GE Bao-jun1, TAO Da-jun1, YIN Ji-wei1, L Pin1

2018 06 [40-48][Abstract](301)
 LIU Ze-yuan1,2,3, CAI Jun2,3, YANG Yan1

2018 06 [49-61][Abstract](476)[pdf 3491KB](641)
 LI Yong-gang1, MA Ming-han1, WU Yu-cai1, DONG Chen-chen2,LI Zheng-wen3, LIU Miao3

2018 06 [62-69][Abstract](457)[pdf 1776KB](589)
  ZHANG Feng-ge,JIANG Xiao-dong,LI Ying-guang

2018 06 [70-76][Abstract](450)[pdf 1731KB](688)
  GUO Lei-lei,JIN Nan,HAN Dong-xu,LI Jin

2018 06 [77-86][Abstract](428)[pdf 4684KB](710)
 (1. School of Electrical and Control Engineering ,Liaoning Technical University ,Huludao 125105,China;2. Liaoyang Power Supply Company,State Grid Liaoning Electric Power Co. Ltd,Liaoyang 111000,China;3. Instituete of Science and Technology,Sanya University ,Sanya 572022,China)

2018 06 [87-95][Abstract](567)[pdf 2672KB](483)
  HU Liang-deng,ZHAO Zhi-hua,SUN Chi,REN Qiang

2018 06 [96-106][Abstract](576)[pdf 4618KB](892)
 XIAO Hai-feng1. 2, HE Yu-yao2, QIAO She-juan1

2018 06 [107-113][Abstract](726)[pdf 2162KB](844)
  WANG Chao1, ZHOU Yong-jun2, YAN Shou-cheng2, ZHOU Wen-jun1,ZHANG De-lei1, TANG Xiong1

2018 06 [114-122][Abstract](528)[pdf 1874KB](563)