Home >>2009 05 issue list

2009 05 [0-][Abstract](1099)
JIA Hong-yun; CHENG Ming; HUA Wei; ZHAO Wen-xiang

2009 05 [631-637][Abstract](2025)[pdf 1428KB](1668)
WANG Gao-lin; CHEN Wei; YANG Rong-feng; YU Yong; XU Dian-guo

2009 05 [638-642][Abstract](1833)[pdf 827KB](1725)
WANG Li-mei; WU Zhi-tao; ZUO Tao

2009 05 [643-647][Abstract](1827)[pdf 741KB](1473)
ZHOU Luo-wei; LU Hao; DU Xiong

2009 05 [648-653][Abstract](1655)[pdf 498KB](1490)
WANG Xiao-ming1; ZHAO Ying2; LIU Lu1; LIU Hong3

2009 05 [654-659][Abstract](1352)[pdf 1131KB](1193)
XIE Da1; XIE Lei1; ZHNAG Yan-chi2; 3; AI Qian1; YU Jin-shou2

2009 05 [660-666][Abstract](1744)[pdf 723KB](1392)
ZHANG Ping-hua; YANG Gui-jie; LI Tie-cai

2009 05 [667-672][Abstract](1639)[pdf 928KB](1335)
CHENG Ru-qi; ZHAO Geng-shen; GUO Tian-yong

2009 05 [673-678][Abstract](1503)[pdf 628KB](1337)
KUAI Song-yan1; 2; TAN Guo-jun1; ZHANG Xu-long1; LI Guang-chao1

2009 05 [679-683][Abstract](1881)[pdf 538KB](1476)
ZHAO Fu; YU Zhi-wei; ZENG Ming; SU Bao-ku

2009 05 [684-689][Abstract](1460)[pdf 690KB](1358)
LIU Jia-xi; LI Tie-cai; YANG Gui-jie

2009 05 [690-694][Abstract](2731)[pdf 733KB](1541)
WANG Chao1; ZHANG Dong-lai1; SHEN Yi2

2009 05 [695-701][Abstract](1387)[pdf 858KB](1329)
CHEN Hong-zhi; WANG Xu; LIU Jian-chang

2009 05 [702-707][Abstract](1409)[pdf 529KB](1249)
LIU Ze-yuan; WANG Shi-shan; DENG Zhi-quan

2009 05 [708-714][Abstract](1448)[pdf 962KB](1395)
SUN Yong1; KARIMPOUR Ali2; MOU Xiao-ming1; LI Zhi-min1; YU Ji-lai1

2009 05 [715-720][Abstract](1476)[pdf 673KB](1399)
MU Hai-hua1; 2; ZHOU Yun-fei1; WEN Xin1; ZHOU Yan-hong2

2009 05 [721-727][Abstract](1690)[pdf 861KB](1389)
BAI Han; GUAN Cheng; FENG Pei-en

2009 05 [728-733][Abstract](1682)[pdf 538KB](1345)
XU Peng; CAO Jian-bo; CAO Bing-gang

2009 05 [734-738][Abstract](1925)[pdf 555KB](2959)
YANG Fu-guang1; 2; LI Yi-bin1; RUAN Jiu-hong1; SONG-rui1; YIN Zhan-fang3

2009 05 [739-743][Abstract](1616)[pdf 733KB](1326)
ZHENG Zhi-qiang; YUAN Hai-wen; HUANG Jiao-ying; CUI Yong

2009 05 [744-748][Abstract](1458)[pdf 413KB](1236)
MIAO Jing-li1; 2; LI Hua-de1; HU Guang-da1; ZHAO Ren-tao1

2009 05 [749-753][Abstract](1662)[pdf 567KB](1404)
CAI Jian-xian; RUAN Xiao-gang; GAO Yuan-yuan

2009 05 [754-761][Abstract](1516)[pdf 783KB](1261)
CHEN Wei1; WANG Yin-he1; JING Yuan-wei2; GONG Bao-li2

2009 05 [762-765][Abstract](1452)[pdf 405KB](1208)
WANG Xi-hua; GUO Shu-xiang; YE Xiu-fen; RU Chang-hai

2009 05 [766-771][Abstract](1740)[pdf 782KB](1465)
CHEN Yang1; 2; WANG Xuan2; SUN Yao1

2009 05 [778-781][Abstract](1510)[pdf 322KB](1278)
LIU Sheng1; WENG Zhen-ping1; 2; LIN Rui-shi1

2009 05 [782-786][Abstract](1507)[pdf 949KB](1300)