Home >>2013 04 issue list
FENG Xing-tian1,MA Wen-zhong1,HUO Qun-hai2

2013 04 [1-5][Abstract](875)[pdf 948KB](1074)
 FAN Bi-shuang1,2,TAN Guan-zheng1,FAN Shao-sheng2

2013 04 [6-11][Abstract](1349)[pdf 1587KB](1101)
 DIAO Tong-shan,WANG Xiu-he

2013 04 [12-18][Abstract](1489)[pdf 1119KB](964)
 XUE Chang,WANG Jian-ze,JI Yan-chao,JIANG Bin-hao

2013 04 [19-26][Abstract](1182)[pdf 2306KB](695)
 SHANG Wan-feng1,MA Hong-wei1,ZHAO Sheng-dun2

2013 04 [27-32][Abstract](1334)[pdf 999KB](837)
 CAO Jie1,XIE Xi1,Lü Jing-shun2

2013 04 [33-38][Abstract](1139)[pdf 546KB](855)
 CHEN Qing-guo1,PU Jin-yu1,DING Ji-yuan1, LI Hao1,SUN Jian-tao2,ZHANG Shu-qi2

2013 04 [39-44][Abstract](1318)[pdf 1631KB](1140)
ZHU Huang-qiu,CHEN Lei-gang,LI Ya-wei,ZHOU Ling-kang,JIANG Yong-jiang

2013 04 [45-49][Abstract](1474)[pdf 1502KB](3483)
 LIU Jian,YANG Gui-jie,GAO Hong-wei,ZHOU Chang-pan

2013 04 [50-56][Abstract](1324)[pdf 3001KB](793)
 WU Li-hua,GAO Hui-zhi,LIU Zheng,YANG Ming-ling

2013 04 [57-63][Abstract](1447)[pdf 1858KB](1128)
 LI Jing,JIANG Jiu-chun

2013 04 [64-71][Abstract](1513)[pdf 762KB](1206)
 LI Kun-peng,WAN Jian-ru,GONG Cheng,LI Shi-qun

2013 04 [72-78][Abstract](1042)[pdf 1712KB](968)
 NIAN Heng,ZHOU Yi-jie,LI Jia-wen

2013 04 [79-85][Abstract](934)[pdf 1562KB](1064)
 CHEN Ran,CHEN Zhi-hui,DUAN Qing-qing,MAO Zhi-xin,GONG Chun-ying

2013 04 [86-91][Abstract](705)[pdf 1266KB](776)
 WU Zhong-qiang,WANG Yang

2013 04 [97-103][Abstract](741)[pdf 567KB](857)
 LIU Xing-qiao,TANG Lin,ZHU Li-ting

2013 04 [104-109][Abstract](975)[pdf 789KB](986)
 WU Guo-liang1,ZHOU Zhi-yu2,YU Da-ren3

2013 04 [110-115][Abstract](727)[pdf 595KB](981)
 ZHANG Yi-zhuo1,2,CAO Jun1,XU Lei1,YU Hui-ling1

2013 04 [116-122][Abstract](851)[pdf 1498KB](870)