Home >>2016 01 issue list
 XIA An-jun1 , QIAO Ying1 , LU Zong-xiang1 , MIN Yong1 , HUANG Liang-yi2


2016 01 [1-6][Abstract](873)[pdf 1925KB](876)
 LIU He, JIANG Jian-guo, QIAO Shu-tong


2016 01 [7-13][Abstract](961)[pdf 2761KB](684)
 MA Hai-xiao1 , YE Hai-yun1 , GONG Chun-ying2


2016 01 [14-21][Abstract](731)[pdf 4096KB](789)
 XIONG Bin1,3 , RUAN Lin1 , GU Guo-biao1 , GUO Shu-qin1 , CAO Rui1 ,
LI Zhen-guo1 , LU Wang2 , ZHANG Xue-zhen2 , ZHAO Hong-wei2 , SUN Liang-ting2


2016 01 [22-28][Abstract](672)[pdf 3748KB](498)
 CHEN Qing-guo, ZHUGE Xiang-li, LIU He-qian, CHI Ming-he, WEI Xin-lao


2016 01 [29-34][Abstract](841)[pdf 2160KB](579)
 ZHOU Hao1,3 , LI Wei-gang2 , TONG Chao-nan1 , LI Wei-li3 , MAO Mei-qin4


2016 01 [35-42][Abstract](746)[pdf 3215KB](549)
 LIN Cheng-mei1 , WANG Gong-bao2 , WANG Guang-sen1 , LI Wei-chao1 , CUI Xiao-peng1

2016 01 [43-51][Abstract](863)[pdf 4242KB](720)
 KONG Han1,2 , LIU Jing-lin1


2016 01 [52-59][Abstract](883)[pdf 5290KB](930)
 HUANG Dong-zhu1 , LI Wei-li2 , WANG Yao-yu2 , CAO Zhao-bin2


2016 01 [60-66][Abstract](842)[pdf 2230KB](680)
 YANG Yu-bo, WANG Ning, WANG Xiu-he


2016 01 [67-72][Abstract](825)[pdf 1925KB](615)
 LI Hui1 ,LI Yang1 , YANG Dong2 , HU Yao-gang1 , LAN Yong-sen3 , LIANG Yuan-yuan4


2016 01 [73-80][Abstract](723)[pdf 2734KB](649)
 MA Rui1 , HUANGFU Yi-geng1 , LI Yu-ren1 , WU Yu2


2016 01 [81-87][Abstract](793)[pdf 2159KB](745)
 QIU Wen-bin, CHAI Jian-yun, SUN Xu-dong, LU Hai-feng, FAN Ming


2016 01 [81-87][Abstract](1304)[pdf 2030KB](721)
 HE Zhen, WANG Guang-xiong


2016 01 [94-98][Abstract](596)[pdf 1864KB](575)
 QIAN Dian-wei, GUO Jin-rong


2016 01 [99-104][Abstract](742)[pdf 1743KB](650)
 WANG Zhong-nan, WANG Wu-yi, ZHANG Guang-yu


2016 01 [105-109][Abstract](497)[pdf 1977KB](648)
 DENG Wei, HAN Duan-feng, JIU Hai-feng


2016 01 [110-118][Abstract](769)[pdf 1827KB](673)