Home >>2016 01 issue list
 XIA An-jun1 , QIAO Ying1 , LU Zong-xiang1 , MIN Yong1 , HUANG Liang-yi2


2016 01 [1-6][Abstract](943)[pdf 1925KB](918)
 LIU He, JIANG Jian-guo, QIAO Shu-tong


2016 01 [7-13][Abstract](1010)[pdf 2761KB](724)
 MA Hai-xiao1 , YE Hai-yun1 , GONG Chun-ying2


2016 01 [14-21][Abstract](790)[pdf 4096KB](830)
 XIONG Bin1,3 , RUAN Lin1 , GU Guo-biao1 , GUO Shu-qin1 , CAO Rui1 ,
LI Zhen-guo1 , LU Wang2 , ZHANG Xue-zhen2 , ZHAO Hong-wei2 , SUN Liang-ting2


2016 01 [22-28][Abstract](697)[pdf 3748KB](531)
 CHEN Qing-guo, ZHUGE Xiang-li, LIU He-qian, CHI Ming-he, WEI Xin-lao


2016 01 [29-34][Abstract](891)[pdf 2160KB](614)
 ZHOU Hao1,3 , LI Wei-gang2 , TONG Chao-nan1 , LI Wei-li3 , MAO Mei-qin4


2016 01 [35-42][Abstract](791)[pdf 3215KB](585)
 LIN Cheng-mei1 , WANG Gong-bao2 , WANG Guang-sen1 , LI Wei-chao1 , CUI Xiao-peng1

2016 01 [43-51][Abstract](950)[pdf 4242KB](752)
 KONG Han1,2 , LIU Jing-lin1


2016 01 [52-59][Abstract](946)[pdf 5290KB](992)
 HUANG Dong-zhu1 , LI Wei-li2 , WANG Yao-yu2 , CAO Zhao-bin2


2016 01 [60-66][Abstract](897)[pdf 2230KB](707)
 YANG Yu-bo, WANG Ning, WANG Xiu-he


2016 01 [67-72][Abstract](880)[pdf 1925KB](657)
 LI Hui1 ,LI Yang1 , YANG Dong2 , HU Yao-gang1 , LAN Yong-sen3 , LIANG Yuan-yuan4


2016 01 [73-80][Abstract](783)[pdf 2734KB](687)
 MA Rui1 , HUANGFU Yi-geng1 , LI Yu-ren1 , WU Yu2


2016 01 [81-87][Abstract](866)[pdf 2159KB](782)
 QIU Wen-bin, CHAI Jian-yun, SUN Xu-dong, LU Hai-feng, FAN Ming


2016 01 [81-87][Abstract](1351)[pdf 2030KB](746)
 HE Zhen, WANG Guang-xiong


2016 01 [94-98][Abstract](636)[pdf 1864KB](611)
 QIAN Dian-wei, GUO Jin-rong


2016 01 [99-104][Abstract](781)[pdf 1743KB](670)
 WANG Zhong-nan, WANG Wu-yi, ZHANG Guang-yu


2016 01 [105-109][Abstract](530)[pdf 1977KB](678)
 DENG Wei, HAN Duan-feng, JIU Hai-feng


2016 01 [110-118][Abstract](846)[pdf 1827KB](701)