XIN Wen-hui, HUA Deng-xin, CAO Zhong-lu, SONG Yue-hui, LI Shi-chun
2016 12: 1-8 (417) [Abstract] [PDF: 1569KB]
TAI Liu-chen1 , LIN Ming-yao1 , LUO Hao2,3 , FU Xing-he1 , LIU kai1
2016 12: 32-41 (382) [Abstract] [PDF: 1761KB]
TANG Hong-yu1,2 , ZHAO Wen-xiang2 , JIANG Qing-wang2
2016 12: 51-58 (15) [Abstract] [PDF: 0KB]
WANG Chao, HOU Yuan-long, WANG Li, GAO Qiang, HOU Run-min
2016 12: 74-81 (290) [Abstract] [PDF: 1038KB]
 LI An-ping1,2 , LIU Guo-rong1,3
2016 12: 82-91 (316) [Abstract] [PDF: 757KB]
ZHANG Chao, SUN Yan-chao, LI Chuan-jiang, MA Guang-fu
2016 12: 92-100 (268) [Abstract] [PDF: 1418KB]
LIU Le1 , LI Zhi1 , FANG Yi-ming1,2 , LI Jian-xiong1
2016 12: 101-108 (394) [Abstract] [PDF: 800KB]
 JIANG Jin-gang1,2 , LI Bin1 , ZHANG Yong-de1,2 , DU Hai-yan1,2 ,WANG Xiao-fei2 , XU Yong3

2016 12: 109-116 (325) [Abstract] [PDF: 1194KB]