WANG Jin-gang1, BAO Shi-yuan1, WEI Gang2, DENG Xu-dong2
2018 04: 1-7 (1843) [Abstract] [PDF: 2557KB]
 GAO Jin, XU Qiu-xia, DONG Zhao-qiang
2018 04: 8-15 (1486) [Abstract] [PDF: 1901KB]
 ZHOU Yang-zhong, ZHANG Deng-ling, CHEN Xu-dong
2018 04: 16-25 (1881) [Abstract] [PDF: 4994KB]
  LIU Jing-lin, GONG Chao, HAN Ze-xiu, WANG Xiao-mei
2018 04: 26-32 (1199) [Abstract] [PDF: 1276KB]
  WEN Jia-bin, LIU Yan-cui, JIANG Tian-yi, ZHU Jian-liang, SU Yong
2018 04: 33-41 (2015) [Abstract] [PDF: 5108KB]
 ZHANG Wei-min, ZHANG Yan-xia
2018 04: 42-50 (603) [Abstract] [PDF: 1801KB]
  WANG Feng-hua1, YANG Yi2, HE Miao-zhong1, DU Sheng-lei2,LIU Shi2, YANG Xian2
2018 04: 51-57 (1918) [Abstract] [PDF: 2339KB]
  WU De-hui, HE Tian-fu, HUANG Yi-min, SU Ling-xin, LIU Zhi-
2018 04: 58-66 (1890) [Abstract] [PDF: 2065KB]
 XIAO Li1, FAN Shu-rui2, WANG Bo-wen3, SHEN Fang1, DONG Hao- yu1
2018 04: 67-74 (1902) [Abstract] [PDF: 2445KB]
 XU Yan-liang1, WANG Bing-bing1, GAO Qi-long2, ZHANG Yun3
2018 04: 75-80 (2409) [Abstract] [PDF: 1990KB]
  GUAN Rui-yang, WEI Xin-lao, WANG Yong-hong, CHEN Qing-guo
2018 04: 81-88 (2035) [Abstract] [PDF: 2141KB]
 JIN Nan1, GUO Lei-lei1, DOU Zhi-feng1, ZHANG Yang2, HAN Dong-xu1
2018 04: 89-97 (3656) [Abstract] [PDF: 4497KB]
  ZHANG Tao1,2,3, LIU Xin-feng1, MO Li-hong1, NI Wei1, SANG Ying-jun1,DING Wei-hong1
2018 04: 98-104 (297) [Abstract] [PDF: 1298KB]
 YIN Hang1, YANG Ye-feng1, ZHAO Yan2, LIANG Yue1, BAN Xiao-jun1
2018 04: 105-112 (1415) [Abstract] [PDF: 2685KB]
 FANG Shi-peng1, HU Chang-hua1, HU Xiao-xiang1, WU Zhi- hui2
2018 04: 113-120 (313) [Abstract] [PDF: 1367KB]