Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
 XIE Bing1, JI Yan-chao1, WANG Jian-ze1, WANG He1, MA Chong2
2018 11: 1-10 (471) [Abstract] [PDF: 3354KB]
  WANG Xiao-yuan1, LI Xiang1, PANG Wei1, LI Chun-peng1, LOU Fei2, HE Xiao-yu1
2018 11: 11-18 (437) [Abstract] [PDF: 2500KB]
 WU Yu-cai1, MA Qian-qian1, CAI Bo-chong1, TANG Jin-fei2
2018 11: 19-25 (220) [Abstract] [PDF: 2037KB]
 HUANG Hai-hong, WANG Chao, WANG Hai-xin
2018 11: 37-45 (408) [Abstract] [PDF: 2503KB]
 ZHANG Chang-hai1,2, CHI Qing-guo1, LIU Li-zhu1, CHEN Yang3
2018 11: 46-51 (157) [Abstract] [PDF: 1161KB]
 MIAO Yi-ru1, LIU He-ping1, DU Jun-xiu1, PENG Dong-lin2
2018 11: 52-57 (193) [Abstract] [PDF: 1572KB]
 SHANGGUAN Xuan-feng1, JIANG Si-yuan1, ZHOU Jing-le1, SONG Wei-kang1,ZHU Xue-jia2
2018 11: 58-66 (462) [Abstract] [PDF: 2504KB]
 LIU Ji1, ZHAO Ming-yun1, ZHANG Ming-ze1, LI Xiu-jing2,YIN Meng-han3, HUANG Ling3
2018 11: 67-74 (153) [Abstract] [PDF: 1386KB]
 LIU Ai-min, LOU Jia-chuan, SUN Peng
2018 11: 75-81 (238) [Abstract] [PDF: 2139KB]
 WANG Xin1,2, LIANG Hui1,2, QIN Bin1,2
2018 11: 82-88 (176) [Abstract] [PDF: 1125KB]
 CAO Wen1,2, LUAN Ming-jie1, SHEN Wei3, HUANG Xin-bo1,MA Huan-cheng1, TIAN Yi1
2018 11: 89-95 (190) [Abstract] [PDF: 1659KB]
 PAN Lei, WANG Kai, ZHANG Jun-ru, WANG Bei-bei, YANG Zhao, LI Mei
2018 11: 105-113 (348) [Abstract] [PDF: 3398KB]
 LU Hua-cai, RUAN Guang-zheng, GUO Xin-xin
2018 11: 114-120 (183) [Abstract] [PDF: 1788KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00