Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
 MA Xiu-juan1, WU Shuai2, CAI Chun-wei2, QIN Mu2, YANG Zi3
2019 08: 1-9 (921) [Abstract] [PDF: 3215KB]
 WANG Jie1,2, LU Jun-yong1, ZHANG Xiao1, DAI Yu-feng1
2019 08: 10-18 (805) [Abstract] [PDF: 3225KB]
 CHEN Min-wu1, LIU Ruo-fei1, CHEN Ling1, JIANG Wen-bing2, FENG Xiang1
2019 08: 28-34 (767) [Abstract] [PDF: 2324KB]
 PENG Nan, YANG Zhi, LIANG Rui, WANG Zheng
2019 08: 35-42 (427) [Abstract] [PDF: 790KB]
 LIU Rui-fang, MENG Yan-ting, REN Xue-jiao, WANG Qin-qin
2019 08: 43-49 (864) [Abstract] [PDF: 2045KB]
 ZHANG Xiao-hua, DAI Bi-jun, LUO Jin, GUO Yuan-bo
2019 08: 50-56 (743) [Abstract] [PDF: 2848KB]
 XU Ai-de1, ZHANG Wen1, HE Kun-lun2, CAO Yu-zhao2
2019 08: 57-66 (728) [Abstract] [PDF: 3240KB]
 XIE Shi-hong, MENG Yan-jing, GAO Yu-qi, MA Hui-hai, DUAN Ming-liang
2019 08: 78-86 (723) [Abstract] [PDF: 2767KB]
 LU Yin1,2, HONG Yi1,4, HU Cun-gang2,3, WANG Qun-jing2,3, RONG Yi-ping5
2019 08: 87-95 (835) [Abstract] [PDF: 3369KB]
 LI Long1, BI Xian-ting2, LU Yue-liang3
2019 08: 105-111 (735) [Abstract] [PDF: 1679KB]
 WANG Peng, WANG Hui, KONG Fan-ning, YAO Gang
2019 08: 122-128 (736) [Abstract] [PDF: 1620KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00