Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
WANG Jin-gang1, BAO Shi-yuan1, WEI Gang2, DENG Xu-dong2
2018 04: 1-7 (141) [Abstract] [PDF: 2557KB]
 GAO Jin, XU Qiu-xia, DONG Zhao-qiang
2018 04: 8-15 (273) [Abstract] [PDF: 1901KB]
  LIU Jing-lin, GONG Chao, HAN Ze-xiu, WANG Xiao-mei
2018 04: 26-32 (84) [Abstract] [PDF: 1276KB]
  WEN Jia-bin, LIU Yan-cui, JIANG Tian-yi, ZHU Jian-liang, SU Yong
2018 04: 33-41 (144) [Abstract] [PDF: 5108KB]
 ZHANG Wei-min, ZHANG Yan-xia
2018 04: 42-50 (36) [Abstract] [PDF: 1801KB]
  WANG Feng-hua1, YANG Yi2, HE Miao-zhong1, DU Sheng-lei2,LIU Shi2, YANG Xian2
2018 04: 51-57 (132) [Abstract] [PDF: 2339KB]
  WU De-hui, HE Tian-fu, HUANG Yi-min, SU Ling-xin, LIU Zhi-
2018 04: 58-66 (136) [Abstract] [PDF: 2065KB]
 XIAO Li1, FAN Shu-rui2, WANG Bo-wen3, SHEN Fang1, DONG Hao- yu1
2018 04: 67-74 (138) [Abstract] [PDF: 2445KB]
 XU Yan-liang1, WANG Bing-bing1, GAO Qi-long2, ZHANG Yun3
2018 04: 75-80 (149) [Abstract] [PDF: 1990KB]
  GUAN Rui-yang, WEI Xin-lao, WANG Yong-hong, CHEN Qing-guo
2018 04: 81-88 (134) [Abstract] [PDF: 2141KB]
 JIN Nan1, GUO Lei-lei1, DOU Zhi-feng1, ZHANG Yang2, HAN Dong-xu1
2018 04: 89-97 (130) [Abstract] [PDF: 4497KB]
  ZHANG Tao1,2,3, LIU Xin-feng1, MO Li-hong1, NI Wei1, SANG Ying-jun1,DING Wei-hong1
2018 04: 98-104 (37) [Abstract] [PDF: 1298KB]
 YIN Hang1, YANG Ye-feng1, ZHAO Yan2, LIANG Yue1, BAN Xiao-jun1
2018 04: 105-112 (123) [Abstract] [PDF: 2685KB]
 FANG Shi-peng1, HU Chang-hua1, HU Xiao-xiang1, WU Zhi- hui2
2018 04: 113-120 (44) [Abstract] [PDF: 1367KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00