Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
 LIU He-ping1, MIAO Yi-ru1, LIU Jing2, HUANG Yuan-sheng1,HUANG Peng1, GUO Qiang3
2019 03: 1-10 (321) [Abstract] [PDF: 3342KB]
 LIN Nan, QIU Jian-qi, SHI Cen-wei
2019 03: 1-8 (292) [Abstract] [PDF: 729KB]
 HAN Yi, NIE Zi-ling, ZHU Jun-jie, XU Jin, GUO Deng-hua, RUI Wan-zhi
2019 03: 9-17 (271) [Abstract] [PDF: 2617KB]
 TANG Zhi-guo1,2, JIANG Tong-tong3, YU Zhi-qiang4, WANG Qian5
2019 03: 18-25 (247) [Abstract] [PDF: 1828KB]
 NIU Feng1,2,3, HAN Zhen-duo1,2, HUANG Xiao-yan3, ZHANG Jian3,LI Kui1,2, FANG You-tong3
2019 03: 34-41 (219) [Abstract] [PDF: 1001KB]
 DAI Peng, ZHOU Kai, GAO Ai-jie, ZHU Xin-wei
2019 03: 42-50 (317) [Abstract] [PDF: 2884KB]
 HE Yan-song1, ZHANG Hao1, ZHAO Qin2, KONG Xiang-jie2
2019 03: 51-56 (161) [Abstract] [PDF: 322KB]
 GAO Bo1, HAO Chang-jin1,2, YIN Xiao-bing1,3, CHEN Zi-xuan1,4,XU Jing1,5, WU Guang-ning1
2019 03: 57-64 (164) [Abstract] [PDF: 1010KB]
 WEI Xin-lao1, WANG Hao-ran1,2, GUO Zheng-liang1,3, ZHU Bo1
2019 03: 65-72 (152) [Abstract] [PDF: 789KB]
 ZHANG Bing-yi1, FENG Yong1, FENG Gui-hong1, CHEN Chun-guang2,PENG Qi-kun2, LIU Kai1
2019 03: 73-80 (144) [Abstract] [PDF: 491KB]
 LU Yi-ping, LIU Yan-hao, HAN Jia-de, LI Hui-lan
2019 03: 81-87 (148) [Abstract] [PDF: 589KB]
 CAO Hai-dong1, SHI Wen-min2, HUANG Su-rong1, ZHANG Qi1
2019 03: 88-96 (154) [Abstract] [PDF: 783KB]
 SUN Li-xia, LU Sheng, WEN Zheng-geng, LI Yun-feng
2019 03: 97-104 (147) [Abstract] [PDF: 724KB]
 YING Hong-liang1,2, XU Dong2, HUANG Su-rong1
2019 03: 105-112 (149) [Abstract] [PDF: 1131KB]
 LI Zhi-jun, XI Wen-xia, ZHANG Zi-kun
2019 03: 105-113 (263) [Abstract] [PDF: 2938KB]
 SUN Guan-qun1, WANG Xiao-dong2, ZHANG Li-suo2, HAN Jian-xia2
2019 03: 113-119 (160) [Abstract] [PDF: 898KB]
 YANG Yong1,2, XIE Men-xi2, FAN Ming-di2
2019 03: 120-126 (246) [Abstract] [PDF: 2701KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00