Electric Machines and Control
Pre-publication
Forthcoming
 ZHANG Yan-xia, YIN Jia-xin, MENG Gao-peng, LI Jie, LI Duo-duo
2019 05: 10-17 (120) [Abstract] [PDF: 1390KB]
PAN Chao1, MI Jian1, CAI Guo-wei1, WANG Ge-wan1, HAN Tao1, JIN Ming-quan2
2019 05: 25-33 (149) [Abstract] [PDF: 2504KB]
 NI You-yuan1,2, YU Chang-cheng1, CHEN Hao1
2019 05: 34-41+50 (176) [Abstract] [PDF: 2587KB]
LIANG Yan-ping1, LI Wei1, WANG Ze-yu2, GAO Lian-lian1
2019 05: 42-50 (178) [Abstract] [PDF: 2548KB]
 CHEN Bai-chao, ZHOU Xing-long, LUO Yao, ZHU Yuan-zhe
2019 05: 60-68 (185) [Abstract] [PDF: 2606KB]
 LIU Wei-guo, ZHU Yu-jie, PENG Ji-chang, MENG Tao, JIAO Ning-fei
2019 05: 69-75 (193) [Abstract] [PDF: 1808KB]
 ZHOU Li-dan1,2, LI Xing1, YAO Gang2, MEI Bo-shan1
2019 05: 84-92 (189) [Abstract] [PDF: 2820KB]
 WANG Ying-jie1,2, XUE Dao-lu2, JIAO Lan-yi2, LIAO Guo-qiang1, QI Dong-qian3
2019 05: 93-101 (196) [Abstract] [PDF: 3232KB]
 JIANG Ren-hua1, LIU Chuang1, NING Yin-hang2, XIE Yang3
2019 05: 102-109 (187) [Abstract] [PDF: 1944KB]
 YANG Chao-jun, YUAN Ai-ren, CHEN Zi-qing, WU Ying-zhi,ZHANG Xiao-feng, LIU Kang
2019 05: 110-118 (180) [Abstract] [PDF: 2845KB]
Electric Machines and Control
(Founded in 1997 Bimonthly)
Competent
Heilongjiang Provincial Department of Education
Host
Harbin University of Science and Technology
Editor
Ge Bao-Jun
Address
Nangang District, Harbin, Xuefu 52
Zip code
150080
Phone
0451-86396392
Standard Serial Number
ISSN 1007-449X
CN 23-1408/TM
Youfadaihao
14-46
Price
180.00